Een thuisbatterij aanschaffen met subsidie in 2024

Paul Schellekens

22-04-2024
10
minuten
Thuisbatterij

In een tijd waarin de energiemarkt voortdurend in beweging is en uitdagingen zoals overvolle stroomnetten en fluctuerende energieprijzen toenemen, zoeken veel mensen naar slimme oplossingen om kosten te besparen en duurzamer te opereren. Een van de meest aantrekkelijke opties die steeds meer aandacht krijgt, is de thuisbatterij. Waar in Duitsland en Italië al een subsidie klaarligt voor consumenten, is dat in Nederland nog niet het geval. Wat is de toekomstvisie voor consumenten? En wat maakt in de absentie van een subsidie, thuisbatterijen juist zo aantrekkelijk voor ondernemers?

Thuisbatterijen steeds aantrekkelijker

De toenemende uitdagingen zoals overvolle stroomnetten, heffingen voor teruglevering van zonne-energie, en negatieve stroomprijzen hebben de energiemarkt flink doen veranderen. In deze dynamische omgeving worden thuisbatterijen steeds aantrekkelijker als slimme oplossing. Bovendien nemen de prijsverschillen van dynamische energietarieven toe en ontstaan er kansen op de onbalansmarkt, waardoor de business case voor een thuisbatterij aanzienlijk is verbeterd en de investering al binnen 4 tot 7 jaar terug te verdienen is.

Komt er een subsidie voor thuisbatterijen?

Ondanks deze voordelen loopt de adoptie van thuisbatterijen nog niet storm, voornamelijk vanwege de hoge aanschafwaarde. Voor consumenten is er op dit moment geen specifieke subsidie beschikbaar. De vraag of deze subsidie er gaat komen, blijft onzeker.

Fiscale Voordelen voor Ondernemers

Voor ondernemers daarentegen zijn er wel aantrekkelijke fiscale voordelen die de aanschaf van een thuisbatterij interessant maken. Door gebruik te maken van afschrijving, de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), en de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen de kosten aanzienlijk dalen. Uiteraard moet je een eigen onderneming hebben en belastingplichtig zijn voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland om van deze voordelen te profiteren. Het uiteindelijke voordeel is sterk afhankelijk van de winst die je als ondernemer genereert, met de grootste voordelen voor diegenen in de hoogste belastingschijf.

Ontdek de 3 Regelingen die Jouw Voordeel Vergroten:

De investering aftrekken van de winst (afschrijving)

Als ondernemer heb je de mogelijkheid om de kosten van je investeringen af te trekken van de behaalde winst, wat resulteert in een verlaging van je belastingverplichtingen. Het is echter belangrijk te weten dat niet alles als een investering wordt beschouwd door de belastingdienst. Bijvoorbeeld, de aanschaf van printpapier wordt gezien als reguliere kosten, geen investering. Volgens de belastingdienst worden uitgaven pas als investering beschouwd wanneer de aanschafwaarde minimaal 450 euro exclusief btw bedraagt, inclusief bijkomende kosten zoals installatiekosten.

Het is belangrijk te realiseren dat je investeringskosten niet in één keer van je winst mag aftrekken. In plaats daarvan moet je deze kosten verspreiden over meerdere jaren door middel van afschrijving. De duur van deze afschrijvingsperiode hangt af van de verwachte levensduur van de investering. Bovendien is er een limiet van maximaal 20% van de aanschafprijs die je per jaar mag afschrijven. Hierdoor kun je een investering, zoals een thuisbatterij, niet sneller dan in 5 jaar afschrijven. Dit betekent dat je gedurende de gehele periode dat je het bedrijfsmiddel gebruikt, profiteert van dit belastingvoordeel.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) biedt ondernemers een belastingvoordeel voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Voor het jaar 2023 kom je in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek wanneer je tussen de € 2.601 en € 353.973 investeert in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming. Let op: elke afzonderlijke investering moet minimaal € 450 exclusief btw bedragen om in aanmerking te komen voor deze aftrekpost.

Het bedrag dat je uiteindelijk kunt aftrekken van je winst is afhankelijk van het totaalbedrag dat je gedurende het boekjaar in je bedrijf hebt geïnvesteerd. Over het algemeen leidt dit tot een extra voordeel van 28% van de aanschafwaarde dat je van je winst kunt aftrekken. Dit percentage is van toepassing tot een investering van € 63.716. Voor investeringen boven dit bedrag geldt een vast aftrekbaar bedrag van € 17.841.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die de Nederlandse overheid aanbiedt aan ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Als je kiest voor een thuisbatterij die voldoet aan de eisen van de Energielijst, kun je maar liefst 45,5% van de aanschafwaarde van je winst aftrekken.Voor de thuisbatterij zijn er twee codes die in aanmerking komen: code 251118 [W] en 260101 [W]. De Energielijst definieert ze als volgt:

251118 [W]: Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Bestemd voor: opslag van elektrische energie,en bestaande uit: accu met een vermogen van ten minste 5 kVA en een capaciteit van ten minste 15 kWh, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) regelsysteem. Accu’s van (interne) transportmiddelen komen niet in aanmerking. De omschrijving tot medio 2023 was als volgt: Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Bestemd voor: opslag van elektrische energie,en bestaande uit: accu, (eventueel) stroom/spanningomvormer. Accu’s van (interne) transportmiddelen komen niet in aanmerking. De voorzieningen moeten ervoor zorgen dat de inzet van fossiele brandstoffen wordt beperkt door voor ten minste 70% van de energie-inhoud gebruik te maken van duurzame energie. Onder duurzame energie valt: zonne-energie, windenergie, waterkracht, het benutten of opslaan van omgevingswarmte en biomassa.

260101 [W]: Opslag van elektrische energie. Bestemd voor: stationaire opslag van overtollige elektrische energie door het automatisch in- of uitschakelen afhankelijk van een elektrische deelmarkt, en bestaande uit: a. Lithium accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware; b. NaS accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware; c. Redox flow batterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware; d. zoutwaterbatterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware.

Voor wie is de EIA?

De Energie-investeringsaftrek is geschikt voor alle ondernemers, die een investering doen die op de Energielijst staat. Een energie-investering kan jou een netto voordeel opleveren van gemiddeld 11% van het investeringsbedrag (uitgaand van een vast aftrekpercentage voor de vennootschapsbelasting van 45,5% in 2023). Als voorwaarde voor de fiscale korting geldt:

 • Je bent een ondernemer of overheidsonderneming die vennootschapsbelasting betaalt.
 • De investering wordt gedaan in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Energielijst.
 • Je vraagt de EIA aan binnen drie maanden na het geven van de opdracht.

Veruit de meeste bedrijfsmiddelen hebben een specifieke omschrijving. Er zijn ook generieke bedrijfsmiddelen die geen specifieke omschrijving hebben. Deze moeten wel voldoen aan een besparingsnorm die per categorie anders is.

Nog niet veel ondernemers weten het, maar de overheid geeft ook in 2024 weer subsidie op de aanschaf van een zakelijke batterij. De RVO heeft de nieuwe regelingen voor 2024 weer gepubliceerd. Daarmee kun je als ondernemer het investeringsbedrag voor een batterij aftrekken van je fiscale winst en hoef je dus minder belasting te betalen. Voor bedrijven is dit een extra steuntje in de rug en enorm interessant.

Ondernemers hebben in 2024 meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Het aantal aanvragen voor deze Energie-investeringsaftrek (EIA) nam de laatste jaren fors toe. Dit jaar is opnieuw € 10 miljoen meer beschikbaar. Wijzigingen in de bijbehorende Energielijst zorgen daarnaast voor minder 'free-riders', ondernemers die de investeringen ook gedaan hadden zonder het belastingvoordeel.

Wat verandert er in 2024 aan de EIA?

De Energielijst is de basis van de regeling. Op deze lijst staan innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken en bedrijfsmiddelen die belastingvoordeel krijgen. RVO past de lijst elk jaar aan. Er zijn dan bedrijfsmiddelen toegevoegd, verwijderd of aangepast met andere eisen.Enkele opvallende aanpassingen in de Energielijst 2024 zijn:

 • Terugverdientijd; In 2024 zijn niet langer bedrijfsmiddelen opgenomen waarvan de terugverdientijd duidelijk korter is dan 5 jaar. Door de Energiebesparingsplicht zijn bedrijven en instellingen verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze verplichte maatregelen hebben geen belastingvoordeel meer van de EIA.
 • Zonnepanelen; Aanpassingen zijn er ook voor zonnepanelen met een elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers. Vanaf 2024 geldt hiervoor een maximum vermogen van 55 kW. Hierdoor is er alleen nog belastingvoordeel voor investeringen in kleinere installaties met een hogere terugverdientijd.
 • Meer voordeel voor Energielabel A++ en hogerVoor ondernemers die volgens de renovatiestandaard de hoogst haalbare energieprestatieverbetering voor hun bedrijfsgebouw realiseren (A++ of A+++) geldt dat het maximum investeringsbedrag is verhoogd. Daarmee wordt investeren in maximale energieprestatieverbeteringen van bedrijfsgebouwen extra aantrekkelijk.
 • Nieuwe bedrijfsmiddelenEr zijn ook nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen, zoals een beregeningssysteem voor landbouwgewassen en vacuümkoelers voor bakkerijen.

Ondernemers kunnen de investeringsaftrek ook aanvragen voor bedrijfsmiddelen die niet specifiek omschreven zijn in de Energielijst. RVO toetst de investering dan onder andere op de terugverdientijd.

Rekenvoorbeeld subsidie thuisbatterij

Stel, je wilt een investering doen van € 10.000 in een thuisbatterij.

 • De aanschafwaarde (€ 10.000) mag je middels afschrijving gedurende de levensduur, bv. 5 jaar, op de winst in mindering brengen.
 • Vanuit de EIA kun je 45,5% van de winst aftrekken, wat neerkomt op € 4.550.
 • Met de KIA kun je nog eens 27% van de winst aftrekken, wat neerkomt op € 2.700.

Dit betekent dat je in totaal € 17.250 van je winst kunt aftrekken, waarover je dus geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Met een jaarlijkse winst van € 100.000 valt dit voordeel in de belastingschijf waarover je 49,5% belasting betaalt. Dat betekent dat je over de € 17.250 winstaftrek een totaal fiscaal voordeel van € 8.539 geniet, verspreid over de investeringsduur. Met een jaarlijkse winst van € 50.000 betaal je 36,93% belasting. Dan komt je uit op een fiscaal voordeel van € 6.370.

Bereken je voordeel: subsidie thuisbatterij in detail

Overweeg je een investering van € 10.000 in een thuisbatterij? Laten we dit financiële plaatje eens nader bekijken:

 • Afschrijving: De aanschafwaarde van € 10.000 kun je gedurende de levensduur, bijvoorbeeld 5 jaar, afschrijven. Hierdoor kun je jaarlijks € 2.000 van de winst in mindering brengen.
 • EIA (Energie-investeringsaftrek): Profiteer van de EIA en trek 45,5% van de winst af, wat neerkomt op een bedrag van € 4.550.
 • KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek): Voeg hier de KIA aan toe, waarmee je nog eens 27% van de winst kunt aftrekken, wat resulteert in een bedrag van € 2.700.

Dit alles betekent dat je in totaal € 17.250 van je winst kunt aftrekken. Hierover hoef je dus geen inkomstenbelasting te betalen.

Laten we kijken naar het fiscale voordeel op basis van je jaarlijkse winst:

 • Met een jaarlijkse winst van € 100.000, waarover je 49,5% belasting betaalt, geniet je een totaal fiscaal voordeel van € 8.539 over de investeringsduur.
 • Bij een jaarlijkse winst van € 50.000, waarover je 36,93% belasting betaalt, bedraagt het fiscale voordeel € 6.370.

Dit rekenvoorbeeld illustreert hoe je aanzienlijke fiscale voordelen kunt behalen bij de investering in een thuisbatterij, wat niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor je portemonnee.

Stap voor Stap: Hoe Je EIA Aanvraagt voor Jouw Thuisbatterij

Disclaimer: Deze informatie dient slechts als algemene richtlijn en niet als financieel/belastingadvies. Voor specifiek advies dien je altijd een adviseur te raadplegen.

Zodra je hebt besloten te investeren in een thuisbatterij, is het belangrijk om te begrijpen hoe je de afschrijving, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), en energie-investeringsaftrek (EIA) kunt regelen. Hier volgen de stappen:

1. Afschrijving en KIA: Aangifte Inkomstenbelasting

Voor de afschrijving en KIA regel je beide zaken direct bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Hierbij verdeel je de afschrijvingskosten over de verwachte levensduur van de investering.

2. EIA Aanvragen: 4 Stappen Proces

Om EIA aan te vragen, doorloop je het volgende proces:

a. Bepaal de Categorie van Jouw Thuisbatterij

Raadpleeg de Energielijst om de juiste categorie voor jouw batterij te vinden.

Controleer of jouw batterij voldoet aan de gestelde criteria.

b. Regel eHerkenning

Voor EIA-aanvragen is eHerkenning met minimaal niveau 2+ vereist, met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+.

Vraag eHerkenning aan als je dit nog niet hebt. Instructies vind je op de website van eHerkenning.

c. Meld Je Investering

Ga naar 'Direct regelen' en kies 'EIA melden'.

Log in bij eHerkenning en selecteer 'Nieuwe aanvraag' om het EIA-formulier te vinden.

d. Dien de Aanvraag In

Vul het formulier volledig in en controleer alle gegevens nauwkeurig.

Na succesvolle indiening ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail, bewaar deze als bewijs.

3. Beoordeling van de Aanvraag

Na indiening volgt de beoordelingsfase. Binnen 10 werkdagen ontvang je eventueel meldingen als extra informatie nodig is.

Zorg ervoor dat je snel reageert op verzoeken om vertraging te voorkomen.

4. Beschikking

Bij een positieve beoordeling ontvang je een beschikking die je kunt gebruiken bij je belastingaangifte.

Let op dat de energielijst kan worden bijgewerkt, dus zorg ervoor dat je de meest recente informatie raadpleegt voor eventuele wijzigingen.

Bekijk dit ook