Als zonnepaneelhouder je terugleverkosten ontlopen

Milan van Ommeren

14-05-2024
5
minuten
Zonnepanelen
Nieuws

In de afgelopen jaren hebben steeds meer huiseigenaren geïnvesteerd in zonne-energie als een duurzame en milieuvriendelijke bron van elektriciteit. Echter, tot teleurstelling van velen, zien we nu een nieuwe ontwikkeling waarbij energieleveranciers terugleverkosten beginnen te rekenen voor de elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het net. Deze ontwikkeling komt als een enorme teleurstelling voor velen die de overstap naar zonne-energie hebben gemaakt in de hoop hun energiekosten te verlagen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Gelukkig biedt de opkomst van thuisbatterijen een slimme en efficiënte oplossing voor dit groeiende probleem. In dit blog zullen we verkennen hoe thuisbatterijen niet alleen kunnen helpen om overtollige zonne-energie op te slaan voor later gebruik, waardoor huiseigenaren minder afhankelijk worden van het net, maar ook hoe deze je op financieel gebied vooruit kan helpen.

Waarom ontstaan er terugleverkosten en hoe pakken energieleveranciers dit aan?

De invoering van terugleverkosten heeft een aanzienlijke impact op huiseigenaren die zonne-energie gebruiken als een bron van elektriciteit. Terugleverkosten zijn kosten die energieleveranciers in rekening brengen wanneer huiseigenaren met zonnepanelen overtollige elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet. Voorheen werd deze overtollige energie vaak zonder kosten aan het net geleverd, waarbij huiseigenaren een vergoeding ontvingen in de vorm van een terugleververgoeding. Deze terugleververgoeding wordt ook wel de salderingsregeling genoemd. Echter, steeds meer energieleveranciers zijn begonnen met het rekenen van terugleverkosten als reactie op veranderende marktomstandigheden en het behoud van de salderingsregeling. Deze kosten worden vaak gemotiveerd door het argument dat huiseigenaren met zonnepanelen vaak energie terugleveren aan het net wanneer de prijs het laagst is, overdag bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt, zonnepanelen overuren draaien, en er relatief weinig energie gebruikt wordt.

Dit resulteert erin dat energieleveranciers hoge kosten dragen om de salderingsregeling in stand te houden. Deze kosten worden vervolgens doorgerekend aan alle klanten van de desbetreffende energieleverancier, ook diegene zonder zonnepanelen. Deze mensen betalen dus indirect mee aan het uitbetalen van de zonnepaneelhouders die salderen, en om dit niet het geval te laten zijn, worden deze extra kosten gedekt met terugleverkosten. Eigenlijk best logisch dus, maar dit zorgt er wel voor dat zonnepaneel-eigenaren veel minder verdienen aan het salderen van hun overtollige energie. .

Voor velen was de overstap naar zonne-energie niet alleen een ecologische keuze, maar ook een financiële beslissing met de verwachting om hun energiekosten te verlagen en zelfs geld te besparen. De plotselinge invoering van terugleverkosten komt dan ook als een tegenslag voor velen, omdat het de financiële voordelen van zonne-energie aantast die ze oorspronkelijk hadden verwacht. Huiseigenaren die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen kunnen nu worden geconfronteerd met een onverwachte toename van hun energierekening, waardoor de terugverdientijd van hun investering wordt verlengd en hun oorspronkelijke besparingsdoelen in gevaar komen. Bij Eneco bijvoorbeeld, gaan mensen die met een dynamisch contract, zonne-energie terugleveren aan het net, €0,115  terugleverkosten per kilowattuur betalen. Hoeveel je bij bijvoorbeeld Eneco betaald en wat dit met je energierekening doet, kun je lezen in de onderstaande berekening.

Energierekening na doorberekenen terugleverheffing:

Stel dat je 12 zonnepanelen die in totaal 4800 kWh per jaar opwekken, en hiervan 3360 kWh (70%) teruglevert terwijl je 4000 kWh afneemt van het net. Normaliter betaal je dan slechts voor de 640 kWh (4000-3360 kWh) nog de volledige stroomprijs, bijvoorbeeld €0,30 per kWh. Je stroomrekening is dan €192 op jaarbasis. Echter ga je met de terugleverheffing van bijvoorbeeld Eneco over de 3360 kWh die je teruglevert aan het net €0,115 per kWh betalen, wat betekent dat je €386,40 extra kosten gaat dragen. Dat is een drie keer zo hoge stroomrekening met deze terugleverheffingen. Dit leidt tot veel terechte frustraties en ontmoediging bij huiseigenaren die anders hadden gehoopt te profiteren van de voordelen van zonne-energie.

Let op: het gaat hierbij alleen om daadwerkelijk teruggeleverde zonne-energie voor het deel dat je kan salderen. Voor de stroom die je meer teruglevert dan je afneemt van het net blijf je een positieve terugleververgoeding ontvangen van €0,05 per kWh.

Wat te doen tegen deze terugleverkosten:

Gelukkig biedt de opkomst van thuisbatterijen een veelbelovende oplossing voor deze gedupeerde. Thuisbatterijen stellen huiseigenaren in staat om hun overtollige zonne-energie op te slaan voor later gebruik, waardoor ze minder afhankelijk worden van het elektriciteitsnet. Door de energie die overdag wordt opgewekt op te slaan in een thuisbatterij, kunnen huiseigenaren deze energie gebruiken wanneer de zon niet schijnt of wanneer de energievraag hoger is, zoals 's avonds of tijdens piekuren. Dit maximaliseert niet alleen het eigen energieverbruik, maar vermindert ook de noodzaak om overtollige energie terug te leveren aan het net en dus de kosten die hiermee gepaard gaan. Bovendien dragen thuisbatterijen bij aan een meer veerkrachtig en betrouwbaar energiesysteem, doordat ze fungeren als een vorm van energieopslag die kan worden ingezet tijdens stroomstoringen of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Naast dat thuisbatterijen het probleem van zonnepaneelhouders oplossen, kunnen de thuisbatterijen van Accuselect met gecombineerd met een zelfontwikkeld aansturingssysteem genaamd Powerselect nog meer voordelen bieden. Deze slimme technologie maakt het mogelijk om een thuisbatterij snel terug te verdienen, vaak binnen slechts een paar jaar, door deel te nemen aan de onbalansmarkt en EPEX-markt. Met de flexibiliteit van de Accuselect thuisbatterijen kunnen huiseigenaren elektriciteit opslaan wanneer de vraag laag is en deze vervolgens verkopen wanneer de vraag en de energieprijzen hoog zijn. Dit stelt huiseigenaren niet alleen in staat om hun energiekosten verder te verlagen, maar biedt ook een extra inkomstenbron die kan helpen bij het snel terugverdienen van de investering in een thuisbatterij. Kortom, een thuisbatterij is niet alleen een slimme oplossing voor het probleem van terugleverkosten, maar ook een slimme investering die bijdraagt aan een duurzame energietoekomst en financiële zekerheid voor huiseigenaren.

Bekijk dit ook