Gebruik je wel je eigen groene stroom?

Milan van Loo

25-04-2024
5
minuten
Zonnepanelen
Thuisbatterij
Aansturing

Daken liggen anno 2024 steeds voller met zonnepanelen. Duurzaamheidsinvesteringen- en intitiatieven blijven teruggrijpen naar het aanschaffen van zonnepanelen om hun duurzaamheidsdoelen te voorzien. Zo wordt er steeds meer zonne-energie opgewekt, maar wordt die ook door de eigenaar zelf gebruikt? Ontdek in deze blog of je wel daadwerkelijk jouw eigen opgewekte stroom gebruikt, wat het verschil is tussen groene en grijze stroom en hoe jij de controle terug kunt krijgen.

In een tijd waarin de roep om duurzame energie steeds luider wordt, is het belangrijk om te begrijpen wat groene energie is en hoe we er als individuen hieraan kunnen bijdragen. Vaak hoor je over groene en grijze stroom, maar wat is nu eigenlijk het verschil?

Het verschil tussen groene en grijze stroom

Het verschil tussen groene stroom en grijze stroom is simpel:

  • Groene stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht. Deze bronnen zijn onuitputtelijk en hebben een veel lagere impact op het milieu.
  • Grijze stroom wordt opgewekt door middel van traditionele fossiele brandstoffen die worden zoals steenkool en aardgas. Grijze stroom is belastend voor het milieu vanwege de CO2-uitstoot en andere schadelijke bijproducten die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Dat je het liefst groene stroom in je huis gebruikt is een logisch statement om te maken. Maar doe je dit eigenlijk wel?

Het terugleveren van je groene stroom naar het net en het inkopen van grijze stroom

Veel mensen wekken tegenwoordig hun eigen groene energie op door middel van zonnepanelen op hun dak. Wanneer ze meer energie produceren dan ze zelf verbruiken, kunnen ze deze overschotten terugleveren aan het elektriciteitsnet. Echter, sommigen kiezen ervoor om deze groene stroom te verkopen en terug te leveren aan energiebedrijven en in plaats daarvan grijze stroom in te kopen om hun huis te voorzien van stroom. Doordat de salderingsregeling blijft bestaan zal dit terugleveren van zonne-energie steeds minder rendabel zijn. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om beter om te gaan met je eigen opgewekte groene stroom.

Gebruiken mensen wel hun eigen groene stroom?

Helaas blijkt dus dat niet alle mensen die hun eigen groene energie opwekken, deze ook daadwerkelijk zelf gebruiken. Gemiddeld gebruiken eigenaren van zonnepanelen maar 30% van hun eigen opgewekte zonne-energie. De overige opgewekte 70% aan groene energie wordt teruggeleverd aan het net.

De werkelijkheid hiervan is dat dit betekent dat je over 70% van je energie geen controle hebt. Je bent hiermee erg afhankelijk van het net, die veel volatiliteit en prijsschommelingen met zich meebrengt. Jouw huis vol met zonnepanelen gebruikt daardoor vervuilende stroom, valt vaak duur uit door de terugleverboetes van energieleveranciers en is enorm vatbaar van de prijsschomelingen van het net. Gelukkig is er een oplossing.

Hoe je meer eigen groene stroom kunt gebruiken en controle krijgt over je energie

Een effectieve manier om meer gebruik te maken van je eigen groene energie is door te investeren in een thuisbatterij. Met een thuisbatterij ga je van 30% gebruik van je eigen groene energie naar 70%! Een thuisbatterij zorgt er automatisch voor dat jij zoveel mogelijk van jouw zonne-energie verbruikt, door deze slim op te slaan wanneer je dit normaal zou terugleveren aan het net. Energie nodig? Dan zal dit eerst uit jouw thuisbatterij komen. Zo ben jij in controle over jouw eigen geproduceerde energie. Op deze manier maximaliseer je je eigen gebruik van groene energie en minimaliseer je je afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en grijze stroom.

Ga ook van 30% naar 70% zelfconsumptie van je groene energie en pak de controle terug. Ontdek op onze pagina over zonne-energie opslaan alles over de mogelijkheden van wat een thuisbatterij voor jou kan betekenen.

Bekijk dit ook